DIY או עזרה מקצועית?

DIY או עזרה מקצועית, מיתוג מקצועי לעסק

מתי לעשות הכל לבד ומתי לבקש עזרה מקצועית?
אם אני רוצה להיות מקצועית ולגדול בעסק אני צריכה לקחת עזרה מקצועית ולהשקיע בזה.